LZO

Wiecie czym są Lotne Związki Organiczne? To substancje, które występują jako produkty uboczne w procesach przemysłowych. Są niebezpieczne dla zdrowia ludzi (niektóre rakotwórcze) i zanieczyszczają środowisko. Oczywiście, z powodu ich szkodliwości, stosowane są coraz bardziej restrykcyjne normy ograniczające ich emisję czy określające dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości w produktach, jednak dla alergików (a zresztą dla nas wszystkich!) najlepiej jest gdy nie narażają się na wdychanie rozpuszczalników nawet w minimalnej ilości.

Źródła emisji lotnych związków organicznych w naszym najbliższym otoczeniu.

Lotne związki organiczne, przedostające się do powietrza występują w środkach czystości i odświeżaczach (!), wykładzinach i dywanach oraz licznych produktach przeznaczonych do remontów mieszkań i domów. Przykładowe LZO, występujące w farbach to aceton, węglowodory alifatyczne i aromatyczne,  4 – fenylocyklohekseny. Nie brzmi to optymistycznie, prawda? Im ciemniejsza, bardziej nasycona farba – tym więcej szkodliwych kolorantów…

Na zielono.

W tym miejscu chciałabym zarekomendować Wam farbę NATURA firmy

Antyalergiczna NATURA

Zielona niezależnie od koloru, wyróżnia się zerową zawartością lotnych związków organicznych. To produkt uhonorowany prestiżowymi nagrodami ekologicznymi za spełnianie (i przewyższanie!) rygorystycznych wymogów dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa użytkowników.

Benjamin_Moore_GSK_logotypeTo niekonwencjonalny, w pełni bezpieczny produkt, przyjazny zdrowiu i środowisku, którego powstanie przyczyniło się do wyznaczenia nowych standardów na świecie! Idealny do sypialni i pokoi dziecięcych. Godny polecenia!

A poniżej barwne inspiracje by Benjamin Moore, partnera tego wpisu.

OceanRoom_pokoj_dzieciecy_na_wwwBaby CRYLA_Cars&Trucks BedRM www CRYLA_Nmbr&Ltr Nursery www CRYLA_PinkFlwrBedRM www CRYLA_Starsw.Bunny wwwNatura_Mom&Baby